Zdravé dětství ve světě digitálních médií

250 

Tato kniha popisuje rizika, která do života dětí a mladistvých vnášejí média: Ohrožení zdravého vývoje mozku a rozvoje duševních schopností, stres z neustálé komunikace, nebezpečí vzniku závislosti na internetu, hrách a sociálních sítích, ztráta soukromí, internetové stránky ohrožující mládež, kyberšikana, zneužívání aj. Příručka dále popisuje způsoby a opatření, jak těmto nebezpečím předcházet a jak je přiměřeně minimalizovat.

129 skladem

Popis

Autoři vždy stručně popíšou ideální podobu, jak by měl vztah k médiím v tom kterém věku vypadat; při popisu jednotlivých opatření pak vycházejí z realistického náhledu, nakolik je dnešní společnost s médii spojená, a hledají určitý kompromis – přiměřenou rovnováhu mezi touhami dětí a mladistvých na jedné straně a omezeními, která jsou nezbytná jako preventivní opatření k minimalizaci nebezpečí na straně druhé. Kniha dále přináší obsáhlý seznam literatury k tomuto tématu a kontakty na instituce a organizace, na něž se lze v případě potřeby obrátit s žádostí o pomoc.

Formát: 17 x 24 cm, plnobarevná publikace, křídový papír

Brožura

Počet stran:150