Theosofie – Rudolf Steiner

200 

GA 9

Většina publikací Rudolfa Steinera, nepřekonatelného jasnovidce, jsou jeho zaznamenané a následně vydané přednášky. Kniha Theosofie patří mezí několik málo knih, které napsal. Je to vrcholné dílo sepsané na základě jeho jasnovidného bádání. Ne všichni jasnovidci rozumí tomu, co vidí v duchovních a duševních světech. V díle Theosofie máme přehledně zachyceno poznání jasnovidce, který logicky chápe to, co vidí a je schopen takovéto poznání předávat svým čtenářům. Namátkou vybíráme několik kapitol, kterými se kniha Theosofie zabývá: tělo, duše, duch,…duše v duševním světě po smrti,… duch v duchovní zemi po smrti,… fyzický svět a jeho spojení s duševní a duchovní zemí,…. o myšlenkových formách a lidské auře.

5 skladem