Práh duchovního světa – Rudolf Steiner

138 

Aforistické úvahy

GA 17

Kniha je základním pojednáním pro každého člověka, který se ubírá po cestě poznání a začíná se dotýkat nadsmyslového světa. Učí se číst obrazy, které se mu vynořují, a prožívat jeho skutečnosti a bytosti. Na této cestě nejen rozvíjí své jasnozřivé vědomí, ale uvědomuje si také své jiné „Já“ jako strůjce svého osudu. Dostává se tváří v tvář  strážci prahu – to je sám sobě.

8 skladem

Popis

Práh duchovního světa – Aforistické úvahy / Rudolf Steiner

Kniha učí oddanosti, soucitu a lásce a dospívá k poznání svého „pravého Já“ v nadduchovním světě. Tuto cestu za práh duchovního světa popisuje Rudolf Steiner ve dvanácti krátkých kapitolách a třech shrnutích.

Brožovaná, 88 stran

Nakladatelství Fabula