Sociálna trojčlennosť II- David Sulík

260 

 

 

2 skladem

Popis

Sociálna trojčlennosť II – David Sulík

Stredoeurópsky koncept sociálne spravodlivej spoločnosti

Trojčlennosť sociálneho organizmu ako alternatívny koncept k súčasnému ekonomickému a politickému systému. Bratstvo, rovnosť sloboda. Spolupráca v ekonomike, priama účasť na riadení štátu, sloboda v duchovnej oblasti ako tri piliere fungovania spravodlivej spoločnosti. Marxizmus, anarchizmus, utopický socialisnus, participatívna a ekonomická demokracia, Solovjev a Sofiologia,koncepcia sociálnej bezpečnosti. Zeitgeiist vo svetle sociálnej trojčlennosti.

Úloha Strednej Európy. ČSR a sociálna trojčlennosť. Baťa, družstevné hnutie, Pražská jar, rok 1989. Sociálna trojčlennosť ako reálna tretia cesta. Príklady uplatňovania sociálnej trojčlennosti.

Brožované vydání, 279 stran

Druhé, přepracované vydání

Slovensky

Nakladatelství: Ing. David Sulík