Světové dějiny ve světle anthroposofie – R.Steiner

190 

GA 233

Devět přednášek konaných v Dornachu od 24. prosince 1923 do 1. ledna 1924 během zakládajícího shromáždění Všeobecné anthroposofické společnosti.

  1. Duševní dějiny lidstva ve vztahu k vývoji paměti
  2. Roviny vědomí a vývojové impulsy dávných národů Asie
  3. Období egyptsko-chaldejské. Gilgameš a Enkidu
  4. Hibernská a efezská mysteria. Alexandr a Aristoteles
  5. Zvláštní postavení mystéria v Efezu. Alexandr Veliký
  6. Mezi zjevením Asie a současným působením aristotelismu
  7. Ztráta vědění o souvislosti člověka se světem v novověku
  8. Požár v Efezu a požár Goetheana
  9. Zodpovědnost, kterou ukládá anthroposofie

4 skladem

Popis

Světové dějiny ve světle anthroposofie – Rudolf Steiner

Počet stran: 152
Rozměr: A5, měkká vazba
Překlad: Bohumil Hromádka st.,Věra Zoubková, Ratmír Zoubek
Nakladatelství: Anthroposofická společnost, edice Studium