Makrokosmos a mikrokosmos – Rudolf Steiner

285 

Velký a malý svět. Otázky duše, života a ducha

GA 119

Co prožívá duše po smrti v duchovním světě? Jaká je podstata extatického vytržení a mystického pohroužení? Před čím nás chrání malý a velký strážce prahu? Jaká je moderní cesta zasvěcení? V čem spočívá myšlení srdcem oproti myšlení rozumu? Jaká je budoucí úloha hrtanu? Na tyto a další otázky dává Rudolf Steiner odpověď ve dvanácti přednáškách tohoto cyklu konaných ve  Vídni 19.-31.3.1910

 

128 skladem