Chránit život – S.O.Prokofjev, P. Selg

158 

2 skladem

Popis

Chránit život – Sergej O. Prokofjev, Peter Selg
Napomáhání k sebevraždě a lékařská etika
Úvaha z anthroposofického hlediska. 
Podnětem k napsání této knihy se staly naléhavé otázky současné doby, dotýkající se života každého člověka i budoucnosti lidstva:
• Otázka euthanasie a terapeutický imperativ Rudolfa Steinera s přednostní vůlí vždy léčit,
• Hippokratova lékařská přísaha a zákony karmy, Kristus Pánem karmy, proměna karmy v budoucnosti,
• Tři sloupy lidského života: narození, početí, smrt a nedotknutelná důstojnost člověka a její zneužití v sexuální oblasti,
• Sexuální zneužívání dětí a síly Sorata,
• Rozvoj anthroposofické medicíny,
• Tři druhy sebevražd a jejich příčiny,
• Meditace Rudolfa Steinera a Christian Morgenstern,
• Zduchovňování fyzické Země a význam každého, i velmi nemocného, lidského života,
• Podstata křesťanské svobody a etický individualismus,
• Kristův impulz a posmrtný život duše,
• Setkání s éterným Kristem a působení Kristovy milosti.
Brožovaná kniha
počet stran 96
Vydala : Fabula