Kontakt

Košík

30. 3. 2020

Co nám říká koronavirus? A co můžeme udělat my? - Thomas Mayer

Média jsou plná koronaviru, počítají a ohlašují každý nový výskyt onemocnění. Po celé Zemi se šíří vlna strachu.

Diskutuje se vždy jen o tom, jak se můžeme chránit. Co však virus vlastně chce? Proč přichází, co od nás očekává?

Jaký druh duchovních bytostí souvisí s virem? Tyto otázky sotva někdo klade, jsou však velmi důležité.

Rudolf Steiner hovoří o bacilech (které patří k baktériím, viry tehdy nebyly ještě známé), že jsou antagonistickými duchy, svrženými na Zem, a mají tedy v tomto ohledu stejný původ jako náš aktuální rozumový materialismus:

„Kdybyste se vrátili do velmi, velmi dávné doby vývoje, zjistili byste, že mezi Michaelem a Drakem byl podobný boj, jaký jsem právě popsal pro 19. století. Už jsem naznačil, jak sa tyto boje stále znovu opakují, jenže vždy tam šlo o jiné věci.

V dávných dobách ahrimanské pluky jednou takový boj prohrály a i tehdy byly svrženy z duchovních světů do pozemské oblasti. Stále znovu začínaly svoje útoky. Jednou byl například boj, kvůli kterému tyto ahrimanské zástupy, když byly svrženy na Zem, vnesly do pozemské oblasti celou populaci bytostí, které se dnes v lékařském životě nazývají bacily. Všechno to, co lidé označují jako síly bacilů, na čem mají bacily svůj podíl, je stejně tak důsledkem skutečnosti, že kdysi byly ahrimanské zástupy svrženy z nebe na Zem, že Drak byl poražen, jako je důsledkem toho vítězství to, že od konce 70. let se projevil ahrimansko-mefistofelský způsob myšlení. Dá se tedy říci: v materiální oblasti mají tuberkulóza a bakteriální choroby podobný původ jako intelektuální materialismus, který v současnosti existuje v duchovně-duševní oblasti. Tyto dvě věci se ve vyšším smyslu naskrz shodují.“ (cit. GA 177, str. 148ff,https://anthrowiki.at/Michael-Zeitalter_(1879))

Na jiném místě Rudolf Steiner uvádí, že bacily mohou být i karmické následky týrání zvířat: 

„Na pojídání masa je zlý onen přetrvávající účinek utrpení a zabíjení, které bylo způsobeno zvířatům. Tato mučená zvířata se potom vrátí ve formě těch bytostí, které svoji sílu obrátí proti tělům potomků těch, kteří je kdysi zabili. Bacily jsou reinkarnovaná zvířata, která byla mučená, usmrcená a snědená.“ (cit. GA 266b, str. 371)

Tato dvě poutavá pojednání jsou nápomocná při bádání.

Moje vlastní meditační práce a zkoumání koronaviru ukázaly následující:

Mým hlavním východiskem bylo meditovat o vlně strachu a tu jsem odhalil mnoho elementálů strachu, které vyplňují téměř celý zemský okruh. Působí agresivně a úplně cize, jakoby přišli z jiné hvězdy. Nepocházejí od současných lidí, a pravděpodobně proto lidé na ně reagují tak silně a ještě víc pohánějí vlnu strachu svými vlastními pocity a akcemi. Tito elementálové patří do duševní roviny koronaviru. Protože se na ně zaměřuje celosvětová pozornost, přicházejí všude. To znamená, že kvůli našemu strachu z viru je už virus duševně přítomen všude.

Kdy tito elementálové vznikli? Pro mne byl překvapením zážitek, že vznikli v prastarých dobách během planetární inkarnace Starého měsíce. Tam procházeli současní andělé vývojovým stádiem, na kterém je nyní lidstvo. Tehdy se událo oddělení duševní substance zla a andělů zaostalých ve vývoji, kteří se spojili s Ahrimanem a s asurskými bytostmi. Toto oddělení bylo pro vývoj ostatních bytostí nutné a bylo uskutečněno velmi přísnými anděly (podle mého odhadu z hierarchie Exusiai). Mohl jsem teď opět zažít tyto přísné anděly, kteří jako ochránci bytostí koronaviru nás lidi vyzývají. Zastávají názor, že nastal čas, kdy tato oddělená oblast – která od té doby vedla „mimozemský život“ – má a může být znova integrovaná. Připomínají nám tím staré kolektivní nespasené stíny a umožňují tím jejich vykoupení.

Dne 12. ledna 2020 byla velmi zvláštní a zřídkavá planetární konstelace: konjunkce Pluta, Saturnu, Merkuru a Slunce. S tím se časově přibližně shoduje nástup koronaviru. Pokud nám planety připomenou to podstatné, pak není překvapující, že spolu s tím rostou i úkoly.

Co přesně chtějí elementálové koronaviru? Chtějí být znovu začleněni do evoluce Země a chtějí poznat a zažít Krista. Měl jsem velmi dobré zkušenosti s tím, když jsem bytostem koronaviru čelil pozitivním postojem a ukázal jim Krista, když jsem jim ukázal přírodní bytosti a nechal je proniknout modlitbou Otčenáš. Tyto impulzy přijímali dobře a měli ochotu ke změně. Zároveň jsem měl pocit, že jsem se v hloubce lidského bytí stal trochu dokonalejším.

Tato práce však musí pokračovat, protože přicházejí stále noví elementálové koronaviru. Tady je třeba přepracovat velkou horu.

Takovou nebo podobnou meditaci vykoupení můžeme jen doporučit: nálada se okamžitě uvolní. Toto je pravděpodobně nejlepší duchovní odpověď. Každý jednotlivý příspěvek mění kolektivní pole a je důležitý.

/ze slovenštiny přeložil pan Karel Jirka/

převzato z http://karelfunk.bloger.cz/

O autorovi:  Thomas Mayer se narodil v německém Kemptenu. Byl spoluzakladatelem a ředitelem „More Democracy“ a organizoval řadu místních referend v Německu. Zorganizoval ve Švýcarsku referendum s názvem „suverénní peníze“, o kterém se hlasovalo v roce 2018 o otázce, kdo by měl mít právo vytvářet peníze, soukromé banky nebo veřejné instituce? Publikoval tři knihy o elementárních bytostech . Od roku 2004 vyučuje meditaci společně s Agnes Hardorp.

( převzato z https://www.rudolfsteiner.org/ - vloženo administrátorem)

Obchod

Odběr novinek